Logo Tokodrama
Logo Tokodrama

Reisvoorwaarden Theatervakanties Tokodrama

Artikel 1. Aanmelding
Aanmelding kan schriftelijk, telefonisch of via het aanmeldingsformulier op de website van Tokodrama.
Na aanmelding krijg je een bevestigings e-mail met daarin de betalingsgegevens.
Als een theatervakantie vol zit, kan je op de wachtlijst komen. Zodra er een plek vrij is, wordt er contact met je opgenomen. Mocht je er dan nog van af willen zien, dan kan dat zonder dat dat financiële consequenties heeft.

Artikel 2. Aansprakelijkheid
Deelnemen aan de theaterweek van Tokodrama is geheel op eigen risico. Tokodrama / Bart van Heel is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal en/of schade van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel tijdens de reis, het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer.
Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen van anderen (en in het bijzonder Chateau Heucourt (roerende en onroerende goederen) door toedoen van een deelnemer zullen verhaald worden.
We adviseren het afsluiten van een reisverzekering/WA-verzekering.

Artikel 3. Annulering
Annuleren kan schriftelijk of per e-mail en is definitief zodra de ontvangst hiervan is bevestigd. Annuleren kan kostenloos tot 3 maanden voor de datum van vertrek. Annuleer je binnen de drie maanden en kan iemand van de eventuele reservelijst jouw plaats nog innemen, dan ben je ook niets verschuldigd.
Wij adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 4. Afzegging
Bij onvoldoende aanmeldingen (minder dan 12 personen) behoud Tokodrama het recht om een reis tot uiterlijk 3 weken vóór de datum van vertrek af te zeggen. De deelnemers ontvangen terstond het betaald bedrag retour.

Artikel 5. Garantie regeling | garantiefonds GGTO | Vereniging van Kleine Reisorganisaties
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling is Tokodrama aangesloten bij het garantiefonds GGTO voor al haar theatervakanties (behalve losse activiteiten). Hiervoor wordt een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht.
Tevens is Tokodrama lid van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties VvKR.

GGTO logo VVKR logo
Community Facebook
Vind me leuk
Community Twitter
Volg me
Community Support
Bekijk me