Logo Tokodrama

Reisvoorwaarden Theatervakanties Tokodrama

Artikel 1. Aanmelding

 • Aanmelding kan schriftelijk, telefonisch of via het aanmeldingsformulier op de website van Tokodrama.
  Na aanmelding krijg je een e-mail met daarin de bevestiging en de betalingsgegevens.
  Als een theatervakantie vol zit, kan je op de wachtlijst komen. Zodra er een plek vrij is, wordt er contact met je opgenomen. Mocht je er dan nog van af willen zien, dan kan dat zonder dat dat financiële consequenties heeft.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

 1. Deelnemen aan de theatervakantie van Tokodrama is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 2. Tokodrama / Bart van Heel is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal en/of schade van eigendommen van de deelnemer.
 3. Indien zich bij de uitvoering van de diensten van Tokodrama onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot enigerlei vorm van lichamelijk letsel bij de deelnemer leidt ontstaan tijdens de reis, het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer wordt de aansprakelijkheid van Tokodrama beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Tokodrama gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Tokodrama heeft haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Univé.
 4. De dekking van de in artikel 2 sub c genoemde verzekering geldt uitsluitend voor schade ontstaan tijdens de lessen, en derhalve niet voor schade buiten de lessen waarvoor Tokodrama iedere aansprakelijkheid uitsluit.
 5. Schade toegebracht door schuld of opzet van een deelnemer aan roerende of onroerende zaken van anderen komt volledig voor rekening van de deelnemer en zal ingeval van aansprakelijkstelling van Tokodrama volledig verhaald worden op de deelnemer.
 6. Deelnemers zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die door hen toegebrachte schade in binnen-en buitenland dekt.
 7. Deelnemers wordt dringend geadviseerd een reisverzekering af te sluiten.

Artikel 3. Annulering

 • Annuleren kan schriftelijk of per e-mail en is definitief zodra de ontvangst hiervan is bevestigd. Annuleren kan kosteloos tot drie maanden voor de datum van vertrek. Bij annulering binnen drie maanden voor vertrek, is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Kan iemand van de eventuele reservelijst jouw plaats nog innemen, dan ben je niets verschuldigd.
  Wij adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten.

  In 2022 geldt i.v.m. Covid:
  Mocht door de regelgeving vanuit Nederland, Frankrijk of Duitsland de theatervakantie niet door kunnen gaan, dan krijgt iedereen het gehele cursusbedrag terug.
  Deelnemers kunnen zonder kosten nog annuleren tot 6 weken voor aanvang van de theatervakantie. Daarna geldt dat annuleren tot 1 week voor aanvang van de theatervakantie, de helft van het cursusgeld kost. Als er een vervanger gevonden wordt, kost het niets. Bij annuleren na 1 week voor aanvang van de theaterweek, is het het gehele cursusbedrag verschuldigd. Als er een vervanger gevonden wordt, kost het niets.

Artikel 4. Afzegging

 • Bij onvoldoende aanmeldingen (minder dan 12 personen) behoud Tokodrama het recht om een reis tot uiterlijk 3 weken vóór de datum van vertrek af te zeggen. De deelnemers ontvangen terstond het betaald bedrag retour.